PORADNA

Videonávody

Montáž solárního kolektoru s nádrží

Vytvořili jsme pro Vás animaci, ve které naleznete podrobný postup složení solárního kolektoru.

Funkce solárního kolektoru s nádrží

Jak vlastně funguje solární kolektor? Co se uvnitř něj děje? To naleznete v přiložené animaci.

Venkovní solární osvětlení

Kde všude jej můžete využít? A jaké má funkce? Pusťte si přiložené video.

Ostrovní zdroj – funkce, vlastnosti

Chcete se na své chatě stát energeticky nezávislí? Pak si rozhodně nenechejte ujít, co dokáže náš ostrovní zdroj.

Jak využít potenciál trubic naplno?

Ve videu najdete odpověď na otázku, jak funguje solární kolektor v neideálních podmínkách i s radou, jak nejefektivněji namontovat solární trubice.

Novinka – ochrana trubic

Vámi dlouhodobě poptávaný kryt. Vyrobený v České republice, ušitý místními švadlenami, a to z kvalitního a odolného materiálu, který přežije neduhy českého podnebí.

Často kladené otázky

Jedna z nejčastěji kladených otázek, a tak jsme pro Vás nechali vypracovat odpověď přímo od odborníků.

1t (1000 l) vody potřebuje energii 11,8kW na ohřev z 20°C na 30°C (resp. delta 10°C) tak, aby to bylo za hodinu ohřáté.

Pokud máte bazén 3m3 (tzn. 3t -> tzn. 3000l) potřebujete 35,4kW, aby se voda za hodinu ohřála.
Průběh teploty v bazénu velmi silně ovlivňuje tzv odpar, to znamená, že pokud je teplota na povrchu bazénové vody vyšší, než teplota vzduchu okolí, nastane energeticky velmi náročná fyzikální změna z kapalného do plynného skupenství a voda se ochlazuje.
Výkon ochlazování je dán plochou a rozdílem teplot vody a vzduchu. Čím více je rozdíl a čím větší je bazén, tím větší jsou tepelné ztráty. Proto se bazén zakrývá termofólii.

 • tento stav se děje většinou přes noc, takže pokud bychom vycházeli z předpokladu výše a budeme uvažovat, že bazén chceme vytopit (vytáhnout z 20 na 30), například za 5 hodin, platí výkonnostní stav u bazénu se třemi kubíky 35,4/5 =7kW, což je cca 6-7 trubic. Pokud ale bude bazén nezakrytý a bude plytký, o velké ploše, veškerý dodaný výkon se nám ztratí odparem ve snaze srovnání teploty s okolím.

Proto lze zjednodušeně říci, že 10 trubic na 3m3 bude stačit. Pokud by se to totiž přehnalo například 30 trubicemi, vznikne, v případě vyhřátého bazénu, problém kam se vším tím teplem.
Takže důležité je mít tlakově zajištěný systém včetně ochrany před odpařením. Následně můžete provést výpočet dle níže uvedených hodnot:

bazén nezakrývaný 3m3 – 10 – 15 trubic
bazén zakrývaný 3m3 – max. 10 trubic

Je důležité si uvědomit limity rozměru a hmotnosti vůči umístění, např All in One 240 má hmotnost přes 350kg včetně vody, to znamená, že nemůže být umístěn na pergolu postavenou z trámů 2x2cm.

Dále, a možná to nejduležitější pro mnoho  klientů, je praktické využití, tedy poměr ředění vody v nádrži. Nádrž je funkčně jako bojler, ale umístěn venku, tedy kolik teplé vody odpustíte, tolik studené vody přiteče, a to díky pomoci tlaku vodovodního řádu.

Např. máme-li solární kolektor All in One 100 a k večeru (kdy již nemám maximální účinnost trubic) použijeme sprchu (40 litrů vody – spotřeba) tak máme v nádrži poměr zředění 1:1 což není vhodné pro osprchování druhé osoby.

Podmínka správné funkčnosti je tlaková voda.

Máte-li čerpadlo nebo darling o tlaku min 0,15MPa, tak systém All-in-One bude pracovat jako boiler, ale venku.

Díky vakuovým trubicím a Heat-pipe získáváte sluneční energii, která ohřívá vodu v nádrži. Důležité brát v potaz nízkou teplotu vody.

Důležité při instalaci je, že vnitřek skleněné trubice povytáhnete o 10 cm, chytnete drát (heat-pipe) do ruku a rozšířenou (namazanou) hlavici zasunete až na doraz, tak dosunete sklo a zespodu rukou zašroubujete.

Jestli je hlavice heat-pipe o 1 cm níže, tak se dostane do úrovně izolace nádrže a neohřívá vodu.

Viz návod zde: https://www.youtube.com/watch?v=Co1FXgan6sI

Teplota vody se musí měřit na výstupu teplé vody z nádrže, nebo pomocí sondy v nádrži a v horní části nádrže, protože teplá voda stoupá vzhůru.

Při velmi slunečních dnech a neodběru TUV, tedy neužívání objektu (např. dovolená) spolu s vzrůstem teploty vody – vzrůstá i tlak v nádrži a pro tento stav je tlaková nádoba opatřena pojistným ventilem, který je součástí balení.

Ventil odpouští páru tedy tlak 6bar nebo odpouští vodu 90°C – což je uživatelsky vysledováno, že za týden intenzivního slunečního svitu si odpustí asi 10l vody (horké) a zároveň díky připojení systému na řád, si dopustí studenou tlakovou vodu.

Technické data o výrobku, včetně návodu, naleznete na našem e-shopu u jednotlivých produktů v záložce ‚Soubory ke stažení‘.

Při doručení zboží přepravcem dokumentaci naleznete v krabici s nádrží.

Společnost VOBMAT je výrobce, distributor a prodejce. Zboží neinstalujeme.

Zručný muž má náš systém sestaven do 3 hodin a instalatér připojen do systému domu, např. k předehřevu bojleru, za dopoledne s náklady na materiál a práci cca 5.000 Kč.

V případě, že objednáváte zboží na osobní odběr, prosíme, o uvedení způsobu platby a datumu vyzvednutí do poznámky objednávky.

Zároveň je nutné zvážit možnosti prostoru svého vozidla viz rozměry balení u jednotlivého typu v popisu na e-shopu.

Nutno upozornit, že krabici se skleněnými trubicemi není vhodné převážet na vozíku, nýbrž v kabině vozu.

Zboží je uloženo ve 3 ks balíků (viz rozměry balení na webu – popis) na paletě o rozměru 90(š)-200(d) cm.

Konkrétní rozměry naleznete u jednotlivých typů.

DOPORUČUJEME při přebírání od přepravce zásilku řádně zkontrolovat. V případě, že např. slyšíte volně se pohybující sklo, zásilku NEPŘEBÍRAT.

All-in-One je možné umístit na plochu rovnou i šikmou, která však odpovídá požadavkům hmotnosti (nosnosti) a rozměru systému.

Nejdůležitější je umístit solární kolektor čelem k jihu. Pozornost je potřeba věnovat stromům, stavbám či jiným překážkám, které by mohly snížit množství slunečních paprsků.

Větší efektivity lze dosáhnout díky umístění viz schéma nebo použitím reflektoru pod trubice.

Pro použití slunečního kolektoru s nádrží k bazénu se musí vytvořit okruh: bazén -> filtrace, čerpadlo -* kolektor All in One (dle množství vody v bazénu) -* zpět bazén.

Voda v nádrži koluje vždy, když se pustí filtrace. Je potřeba dát vodě v nádrži čas, ať se voda nahřeje – min. 3 h na slunci.

Vhodné použití k bazénu, protože náš kolektor je nerezový a snese běžnou bazénovou chemii. Na zimu stačí jen vypustit a nechat tak.

V trubicích není žádná voda, ve skleněných trubicích je měděný drát, výměník tepla -> HeatPipe, který se vsune do pouzdra nádrže (hrot) a ten přímo ohřívá vodu v nádrži.

Při plném slunečním svitu je výkon cca 100W/trubici. Takže podle toho, kolik má kolektor trubic si můžete snadno spočítat maximální výkon a zjistit, který typ Vám bude vyhovovat.

Je potřeba k okamžitému zprovoznění pořídit něco dalšího?

Ano, je potřeba zakoupit jednu mosaznou 1” těsnící zátku (palcovou se šroubením). Tato není součástí balení.

Jak připevnit solární kolektor na určitý druh střechy? V tomto článku pro Vás máme vyjádření odborníka.

Kotvení solárních setů na střechu v každém případě přenechejte odborné firmě, aby nebyly narušeny funkční vlastnosti střechy z hlediska odolnosti proti povětrnostním vlivům a bylo zamezeno mechanické poškození vlivem hmotnosti instalované technologie. Za případné vzniklé škody neodbornou montáží neneseme žádnou odpovědnost.

Základní členění střech:

 • rovné (krytina fólie, asfaltové, plechové)
 • fólie, asfaltové krytiny – zajistit dostatečný rozklad bodového zatížení konzole, tzn. kontaktní místo mezi konzolí soláru a střechou, roznést pomocí například betonové kachličky, kovové konstrukce aj., aby v případě snížení mechanických vlastností krytiny vlivem vnějších teplot, a to jak plusových tak minusových, nedošlo k jejímu narušení
 • plechové platí jako u předchozí varianty, s tím, že je ideální s klempířskou firmou dohodnout vytvoření mechanicky odolných portů pro ukotvení technologie. U této střechy jsou mechanické vlastnosti vlivem teplot stabilnější, dle velikosti střechy je však mnohdy potřeba uvažovat o kompenzaci délky (dilatace) konzolového uchycení. Sklon solárního zdroje je dán konstrukcí konzole.
 • šikmé (betonová, pálená, asfaltová, plechová, dřevěná břidlicová a mnoho dalších)
  • vzhledem k tomu že, sedlové nebo šikmé střechy mají rozdílné úhly, doporučuji upravit délku originální konzoly tak aby výsledný sklon solárních trubic byl v doporučeném úhlu. Dále by bylo vhodné, aby vrchol nádrže byl od hřebenu střechy (platí u sedlových střech) níže, a to alespoň 5° pod.

Ochrana před prudkými poryvy větru. Ochrana před úderem blesku je velmi specifická záležitost, je nutno zvážit dle umístění domu, jeho polohy (dům v husté zástavbě mezi vyššími budovami v údolí – nízké riziko, samostatně stojící dům na kopci – vysoké riziko), možná rizika.

Pospojení konstrukce s instalovaným jímačem blesku je určitě také otázkou na typ budovy a elektroinstalace. U nové budovy by měl být řešen projektem jímače blesku a je to značně specifické. Obecně konstrukce soláru – pokud je tento objekt vybaven jímací soustavou – musí být pospojen se zemním potenciálem.

Mechanika upevnění na šikmé střechy:
vzhledem k vyšší hmotnosti zařízení se zásobníkem a jeho primárním určením k provozu mimo zimní sezónu (dlouhodobý provoz pod <0 °C), voda bude bez odběru v připojovacích potrubích i v bojleru vystavena riziku zamrzání. Přístup na střechu je pro případné odstavení a opravy velmi nekomfortní s možným rizikem poškození krytiny.

Proto raději použít solární trubice bez zásobníku, jen s výměníkem, a pomocí speciální nemrznoucí nízko expanzivní kapaliny ohřívat např. trubkový výměník nepřímotopného bojleru nebo akumulace topné vody. Tím je zaručen celoroční provoz a podstatně nižší hmotnost na střešní konstrukci.

Pro upevnění neexistuje univerzální systém, ten vychází s aktuálního typu střechy.

Vždy je potřeba dodržovat ustanovení výše a ponechat přípravu nosných portů na odborné pokrývačské firmě!

Například 4 ks speciální prostupové tašky na daný typ krytiny a nad krovy upevnit horizontálně dva nosníky, do kterých se konstrukce připevní. Je tak zaručena těsnost a mechanická pevnost konstrukce bez rizika prasknutí krytiny vlivem zatížení nebo dokonce vrtání.

Na slanou vodu není systém přímo testován, takže bohužel nemůžeme garantovat plnou odolnost jako pro běžnou pitnou vodu.

Doporučuji možné vlivy konzultovat s dodavatelem vašeho bazénu (a souvisejících technologií pro slanou vodu). Dá se předpokládat, že korozivním vlivem slané vody dojde ke zkrácení životnosti nádrže, zejména z hlediska těsnění kolem pouzder pro heatpipe, případně usazování soli ve spojích, na pouzdrech apod.

Skleněné vakuové trubice jsou odolné proti kroupám o průměru do 25 mm, tedy není nutné trubice zakrývat nebo nějak schovávat na zimu před sněhem a mrazem.

Samotné poškození nezpůsobí nefunkci ohřevu TUV, jen sníží kapacitu ohřevu, protože jeden hrot v nádrži u poškozené trubice může ochlazovat – ztráta izolace, tedy ovlivnění vnější teplotou.

Hořčíková anoda chrání vnitřní prostředí nádrže proti galvanické korozi. Standardně anoda vydrží jeden rok, nicméně to je závislé na více skutečnostech, proto doporučujeme anodu pravidelně kontrolovat.

Všechny nádrže na vodu mají standardně nainstalovanou hořčíkovou anodu. Hořčíková anoda namontovaná v nádržích z nerezové oceli je určena k ochraně celého systému před galvanickou korozí.

V elektrolytovém prostředí se různé materiály navzájem dotýkají a vytvářejí tak galvanickou reakci a méně ušlechtilý kov (anoda) tak koroduje. Zbylý materiál je v takovém případě katoda a tím pádem nekoroduje nebo koroduje velmi pomalu.

Při kontaktu nerezové oceli s mědí je nerezová ocel katodou, takže může způsobit korozi měděných objímek. Tomu je zabráněno zavedením více anodického materiálu, v našem případě hořčíku, které bude tvořit elektrochemickou reakci s nerezovou ocelí a bude korodovat rychleji než měď, čímž chrání měděné objímky.

Stav hořčíkové anody by proto měl být pravidelně sledován a anoda měněna.

Nebudete kolektor používat v zimě? Zjistěte, co je potřeba udělat, aby během zimy nedošlo k jeho poškození.

Solární kolektor s nádrží je v zásadě možné používat i v zimním období, dokud neklesnou okolní teploty pod bod mrazu. I v tomto případě voda v nádrži nezamrzne, ale může zamrznout a prasknout přívod studené vody, zejména pokud je odběr teplé vody z kolektoru nepravidelný.

Pro správné odstavení kolektoru na zimí období proveďte tyto kroky:

 1. Uzavřete přívod vody do kolektoru a výstup vody z kolektoru.
 2. Ručně otevřete pojistný ventil na vrchu nádrže (páčku nahoru) a udržujte otevřený.
 3. Otevřete drenážní otvor (viz návod k montáži) a vypusťte veškerou vodu z nádrže. Po celou dobu udržujte otevřený pojistný ventil, jinak by mohlo dojít ke zničení nádrže!
 4. Po vypuštení veškeré vody uzavřete pojistný ventil a drenážní otvor.
 5. Vypusťte vodu z přívodního (studená) a výstupního (teplá) vedení/potrubí tak, aby nemohla v potrubí zamrznout a zničit ho.
 6. Překryjte solární trubice neprůsvitnou plachtou či obdobným krytím.

Provedením všech těchto kroků zajistíte, že Váš kolektor přečká zimu bez problémů a na jaře bude připraven opět plně fungovat.

Zajímá Vás, jak funguje princip solárního ohřevu vody u našich tlakových solárních kolektorů All-in-One? Čtěte dále 🙂

Solární kolektor se skládá z vakuových trubic vyrobených z borokřemičitého skla. Vakuum mezi dvěma vrstvami skla je vynikající izolátor a zabraňuje tepelným ztrátám.

Při procesu trojitého magnetronového metalizování se používá absorbér (sloučenina absorbující sluneční paprsky a transformující je na tepelnou energii). Další vrstvy absorbéru jsou navrženy tak, aby udržovaly co nejvíce energie uvnitř potrubí a zabraňovaly tepelným ztrátám v rámci infračerveného záření. Nová speciální absorpční vrstva ALN / AIN-SS / CU s přídavkem mědi je další generací absorpčních vrstev.

Nástupce vrstvy AL / N / AL se vyznačuje větší účinností (až 12%) a vynikajícími absorpčními vlastnostmi přímého a rozptýleného slunečního záření. Vnitřek vakuové trubice se může zahřát až na 300°C. Uvnitř vakuových trubic je namontována tzv. Heat-Pipe.

Díky odsání veškerého vzduchu dochází ke snížení bodu varu a zároveň snížení tlaku uvnitř Heat-Pipe trubice. Kapalina uvnitř tohoto tepelného výměníku se díky tomu vaří již při 25°C. Měď použitá pro výrobu neobsahuje kyslík, což zajišťuje dlouhý a spolehlivý provoz.

Hliníkové otopné těleso uvnitř vakuových trubic podporuje přenos energie do měděných tepelných trubic.

Pod vlivem slunečního záření se vnitřek vakuových trubic zahřívá. Teplo se přenáší do trubicového kondenzátoru pomocí hliníkového otopného tělesa. Po dosažení teploty 25°C se kapalina v kondenzátoru začne vařit a přeměňuje se v páru.

Pára rychle stoupá až k hlavě výměníku, kde se při uvolňování tepla ochladí a znovu kondenzuje. Poté protéká zpět trubicí, aby se celý proces opakoval.

Trubicový kondenzátor, potažený tepelně vodivou pastou, je vložen do objímky instalované v nádobě. Nahřátý kondenzátor tepelné trubice pomocí termopasty přenáší teplotu do objímky, která ohřívá vodu v nádrži. Horká voda stoupá, chladnější voda klesá.

Uvnitř nádoby je instalována trubka, díky níž je shromažďována voda pouze z horní části nádoby, zatímco studená voda zůstává u dna nádrže. Voda v tlakové nádrži je pod konstantním tlakem z vodovodní sítě a po uvolnění kohoutku se automaticky doplňuje.

Nádrž má tlakový bezpečnostní ventil, který se otevře, pokud je teplota vody příliš vysoká. Uvolní se tak horká voda a studená voda se automaticky napustí do nádrže, čímž se teplota vody uvnitř nádrže sníží. Ventil se poté automaticky uzavře.

Vzhledem k tomu, že voda v nádrži je pod konstantním tlakem, může být naše sada namontována na úrovni terénu a voda bude přesto snadno dodávána i do horních pater budovy. Pro správnou funkci sestavy není potřeba žádných elektrických zařízení ani expanzní nádrže, což pouze zvyšuje její spolehlivost.

Vysoká účinnost kolektoru je důsledkem schopnosti absorbovat rozptýlené sluneční záření (např. v oblačných dnech) a maximálně snížit tepelné ztráty. Energie se získává nejen přímým slunečním světlem, ale také světlem odraženým od sněhu.

Toto je individuální rozhodnutí klienta, každý systém má své pro a proti.

Pokud chcete využívat ohřev celoročně i v mrazech, tak určitě doporučujeme HSC kolektory, které zapojí do systémů s nepřímým ohřevem („bojler se spirálou“). K montáži tohoto kolektoru je ovšem nutné přizvat odborníka z oboru. Naše společnost se montáží nezabývá.

Pokud chcete co nejjednodušší systém využitelný po většinu roku, tak doporučujeme kolektor All-in-One s nádrží, který si snadno sestavíte sami, a to během pár hodin.

Solární kolektor můžete využít i v zimním období, funguje to stejně dobře jako v létě. Lze využít 1″ otvor do nádrže pro elektrický dohřev např. od Dražic s IP ochranou asi za 2.000 Kč. Voda v nádrži nám ani v Jeseníku nezamrzne, ale přívodní a odvodní hadice je problém (malý průměr a voda bude delší dobu stát, při neodběru – noc).

Tedy záleží na Vaší instalaci a kolik financi do toho chcete vložit. Např. odporový drát, izolace, ktrátká vzdálenost připojení atd.

Jinak běžně našimi uživateli používané v zimním období. Dle návodu však nedoporučujeme – pro klidné spaní. Přesto při užívání jaro až podzim se investice do pár let vrátí a díky tomu, že je náš výrobek nerezový, déle vydrží.

V zimě (resp. v jakémkoliv období, kdy neplánujete ohřívač využívat) stačí vypustit vodu z potrubí a nádrže, a zakrýt solární trubice nějakou plachtou, aby se zbytečně nezahřívaly „na sucho“.

V nádrži je jeden otvor přímo určený k úplnému vypuštění nádrže (po osazení kohoutem).

Pokud bude nádrž zcela prázdná, tak se přes zimu ani v mrazech kolektoru nic nestane.

Co se týče zapojení do stávajícího systému, kde již máte bojler, doporučujeme to konzultovat s vaším instalatérem, protože každá instalace je individuální a neexistuje univerzální řešení na všechno.

Rám dodávaný v balení výrobku je určen pro ploché povrchy (zem, plochá střecha apod.) Rám pro přímou montáž na šikmou střechu aktuálně nemáme v nabídce.

Dodávaný rám si ale uživatel při montáži může ručně přizpůsobit pro montáž na šikmou střechu vynecháním některých dílů rámu („zadní nohy“) a zkrácením a přizpůsobením jiných dílů pro šikmou střechu (vyvrtání nových otvorů pro výztuhy a patky).

V každém případě je montáž na šikmou střechu vždy nutné konzultovat s dodavatelem střechy či stavebním technikem nebo statikem, vzhledem ke značné provozní váze celého výrobku by mohla být překročena únosnost střechy a dojít k jejímu vážnému poškození.

Pokud voda v nádrži přesáhne 90°C otevře se pojistný ventil (součástí dodávky) a uvolní páru/horkou vodu do doby, než teplota vody v nádrži poklesne.

Toto typicky nastane pouze, pokud je voda v nádrži delší dobu bez odběru. Při využívání teplé vody běžným provozem (průběžné odebírání teplé vody a doplnění studenou) by tento stav měl nastat jen výjimečně.

Pojistný ventil můžete případně dokoupit zde: https://www.vobmat.cz/pojistny-ventil

Dokumenty

Prohlášení o shodě

solární kolektor All-in-One

Montážní návod

solární kolektor All-in-One

Prohlášení o shodě

solární kolektor HSC

Prohlášení o shodě

solární světla

Manuál

solární světla

Návod k užívání

zdroj s akumulátorem

Máte nějaké otázky?

V případě, že jste odpověď na vaši otázku nenalezli v Často kladených otázkách, nás neváhejte kontaktovat.

Přejít nahoru