PRODUKTY

Solární kolektory All-in-One

Solární kolektory All-in-One, jinými slovy solární kolektor s nádrží, jsou ideálním řešením pro ohřev vody s minimální investicí a rychlou návratností. Kolektory nabízíme ve čtyřech provedeních v závislosti na počtu osob.

Solární ohřev vody ALL-IN-ONE 100 – ideální pro 1 osobu, Solární ohřev vody ALL-IN-ONE 150 – ideální pro 2 osoby, Solární ohřev vody ALL-IN-ONE 200 – ideální pro 3 osoby, Solární ohřev vody ALL-IN-ONE 240 – ideální pro 4 osoby.

Nově máme v nabídce také Solární ohřev vody ALL-IN-ONE – ČERNÝ model, a to ve všech výše uvedených provedeních.

Spolehlivý a jednoduchý na instalaci, provoz a údržbu. Voda je pouze v nádrži a vytéká z ní pod tlakem. Solární kolektor lze využívat jako samostatnou jednotku bez dalšího napojení na domovní systém ohřevu teplé vody. Proto je mimo jiné ideální pro ohřev bazénu. Uplatnění nalezne i na zahrádkách, kempech či letoviscích.

Nádrž a stojan jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli, což umožňuje bezproblémový chod za jakéhokoliv počasí.

Celý systém pro ohřev vody může být umístěn na zemi za použití dodaného stojanu a může dodávat vodu do vyšších pater budovy. Sada může být umístěna i na střeše budovy. Stojan, který je součástí dodávky, je určen pro postavení na zem nebo rovnou střechu. Drží ideální úhel 45°.

Solární kolektory HSC

Solární kolektory HSC nejsou samostatně funkčními celky a jsou VÝHRADNĚ určeny pro instalaci odbornou firmou. Společnost VOBMAT nabízí pouze samostatný kolektor, další příslušenství potřebné k zapojení do systému nedodává.

Vytápějte, ohřívejte teplou užitkovou vodu nebo vodu ve vašem bazénu s pomocí termických panelů. Jedná se o skvělé řešení na výrobu tepelné energie. V České republice jsou schopné pokrýt přibližně 60-80 % veškeré spotřeby tepelné energie pro domácnost a zajistit tak zájemcům vlastní zdroj, který je závislý pouze na slunečním záření.

Solární trubicový systém pracuje na principu HEAT-PIPE neboli tepelné trubice, která je na konci rozšířená. Tepelná trubice předává vzniklé teplo do sběrače kolektoru. Předávaní tepla do sběrače kolektoru probíhá díky kapalině, která je obsažena v tepelné trubici. Při zahřátí se tato kapalina začne vypařovat a v podobě páry stoupá do rozšířeného konce trubice a předává sběrači vzniklé teplo. Při předávání tepla se zároveň kapalina ochlazuje, přeměňuje se zpátky do kapalném stavu a stéká zpět dolů. Tento proces se stále dokola opakuje (viz. obrázek č.1).

Jelikož je tepelná trubice umístěna ve vakuu, jsou zaručeny minimální tepelné ztráty a zároveň vysoká účinnost. Teplo, které sběrač tepla kolektoru přijal z tepelných trubic, je dále přenášeno pomocí ohřáté solární kapaliny, která putuje v solárním potrubí do výměníku vodní nádrže. Ohřátý měděný výměník dále ohřívá vodu, která je ve vodní nádrži. Ohřátá teplá voda ve vodní nádrži stoupá nahoru a naopak dolů klesá voda studená, která zároveň ochlazuje solární kapalinu, která stále proudí ve výměníku. Ochlazená solární kapalina opět putuje ve zpětném solárním potrubí zpátky do sběrače kolektoru a opětovně se vyhřívá. Tento proces se také stále dokola opakuje (viz obrázek č.2). O veškerý přenos tepla se zejména stará solární kapalina, která má vynikající tepelnou vodivost.

 

Před samotnou montáží kolektorů je potřebné bezpodmínečně prověřit statickou nosnost střechy.
Je nutné věnovat zvláštní pozornost kvalitě dřeva podloží z hlediska trvanlivosti šroubových spojů k připevnění kotvících prvků na montáž kolektorů.
Montáž a uvedení do provozu musí být provedeno vyškolenou osobou nebo odbornou firmou. Při neodborné montáži hrozí ztráta záruky na kolektor(y), případně nesprávně fungující systém, který jako takový nebude možné reklamovat pro nižší výkon.
Sklon potrubí musí směřovat vzhůru do nejvyššího místa, kde musí být umístěn odvzdušňovací ventil.
Propojovací potrubí musí být spádováno tak, aby nedošlo k tvorbě vzduchových kapes.
Nosnou konstrukci s kolektory a propojovací potrubí je nutno uzemnit na ochranu před atmosférickou elektřinou dle platných norem a předpisů.
Prostupy střešní krytinou zatmelte vhodným silikonovým tmelem (použijte prostupové tašky). Při montáži kolektorů nezapomeňte na kabelové propojení teplotních čidel s pracovní stanicí.
Při montáži a před uvedením do provozu musí být kolektory zakryty, aby nedocházelo k nadměrnému přehřívání absorbéru a případnému popálení montážního dělníka. Při práci na střeše je nutno dbát příslušných bezpečnostních předpisů.

Sklon střechy:
Orientace montáže kolektoru (střechy) by pro největší energetický zisk měla být na JIH, případně do 15° směr jihozápad. Pro celoroční provoz se doporučuje sklon kolektoru cca 45°. Pro maximální letní zisk může být v letních měsících kolektor pod úhlem 30°- 40°.
Naopak v zimě, kdy je slunce nízko nad obzorem, může být úhel kolektoru 50°- 65°.

Po dokončení montáže na šikmé nebo ploché střeše, se musí kolektoru spojit s pracovní stanicí pomocí solárního potrubí. Toto potrubí muže byt realizováno buď pomocí nerezových vlnitých trubek, které jsou velice flexibilní nebo klasicky pomocí měděných trubek.

Jestliže je solární potrubí vedeno venkovní částí domu, je potřeba, aby potrubí bylo zaizolováno. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k velkým tepelným ztrátám.

 

Pracovní stanice zajišťuje cirkulaci solární kapaliny mezi kolektory a vodní nádrží přes solární potrubí. Montuje se převážně tam, kde se nachází vodní nádrže. Pracovní stanice obsahuje čerpadlovou skupinu, pojistný ventil, řídící jednotku, ventily pro uzavření okruhu a také se k ní připojuje expanzní nádoba pro regulaci tlaku v systému.

Podrobný popis, jak správně nastavit a zapojit pracovní stanici se dodává společně s pracovní stanicí.

Teplotní čidlo se zapojuje do posledního kolektoru v řadě (tam, kde vychází ohřátá solární kapalina) a do příslušného otvoru ve vodní nádrži. Obě tyto teplotní čidla jsou dále zapojeny do pracovní stanice.

Ve většině případů je teplotní čidlo (z kolektoru do pracovní stanice) vedeno společně se solárním potrubím.

Odvzdušňovací ventil se montuje v nejvyšším bodě solární sestavy:

K naplnění systému použijte plnicí stanici s nádobou na solární kapalinu a plnicím čerpadlem. Plnění systému se doporučuje provádět proškolenou osobou!

Zdroj s akumulátorem

Ostrovní elektrický zdroj s akumulátorem 3kWh a invertorem 230V AC, 1500W zajistí uložení energie z vašich fotovoltaických panelů a její využití kdykoliv bude potřeba.

Díky spojení ostrovního bateriového zdroje a solárních panelů můžete být zcela nezávislí, sami si vyrábíte a skladujete elektřinu.

Zdroj obsahuje kvalitní LiFePo4 akumulátory o celkové kapacitě 130 Ah (3kWh při 24V). Akumulátory se nabíjí pomocí solárních panelů (max napětí Umpp 40V) anebo v případě potřeby je možné je nabít i z eletrické zásvuky (do 30 % kapacity baterky). Kvalitní systém managementu akumulátorů zajištuje perfektní uložení energie a dlouhou životnost akumulátorů.

Zdroj má zabudovaný invertor na 230V, dvě zásuvky pro připojení spotřebičů a dokáže dodávat až 1,5kW výkonu do připojených zařízení. Bez problémů tak můžete používat většinu běžných spotřebičů (nabití mobilu, PC, rádio, světla, televize, počítač, lednice, nářadí v dílně apod.) jejichž maximální příkon je menší, než 1500W.

Set je vhodný pro letní domy, rekreační objekty, karavany, zahrady, rodinné domy a další obdobné objekty. Může sloužit jako hlavní zdroj energie pro všechny potřeby, anebo jako doplňkové řešení jen pro vybrané spotřebiče. Omezeni jste pouze celkovým maximálním příkonem 1500W. Zdroj je určený pouze pro použití uvnitř a v suchém prostředí.

  • nelze nabíjet akumulátor současně ze sítě a solárních panelů
  • nelze propojovat do elektrických rozvodů
  • spotřebiče je nutné přímo zapojit do akumulátoru a nelze překročit součet max. příkonu spotřebičů 1500W

Solární světla

Naše solární lampy mají široké využití a kvalitní konstrukci z kovu a skla. Světla Solar Flood Light mají široké využití pro osvětlení cest, zahrad, dvorků, domů, parků, veřejných prostor, průmyslových objektů, škol a jakýchkoliv dalších objektů nebo prostorů, kde je potřeba venkovní osvětlení. Nevyžadují elektrické rozvody, fungují plně na solární energii a šetří tak peníze a životní prostředí.

7 režimů osvětlení automaticky zapínaných při setmění, nebo trvalé svícení kdykoliv. Jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače.

  1. Režim 100%: Stisknutím tlačítka aktivujete režim 100% svícení. Po setmění se světlo rozsvítí plnou intenzitou a svítí až do svítání nebo vybití akumulátoru.
  2. Režim 50%: Stisknutím tlačítka aktivujete režim 50% svícení. Po setmění se světlo rozsvítí poloviční intenzitou a svítí až do svítání nebo vybití akumulátoru.
  3. Režim sensoru pohybu: Stisknutím tlačítka aktivujete režim sensoru pohybu. Po setmění se světlo rozsvítí na 25 %, a pokud sensor detekuje pohyb v dosahu světla, rozsvítí se na 100 % dokud pohyb neustane. Při svítání se světlo vypne.
  4. Kombinovaný režim: Stisknutím tlačítka se aktivuje kombinovaný režim svícení/sensor. Po setmění se světlo rozsvítí na 100 % a svítí 4 hodiny, po této době se přepne na režim sensoru (viz 4). Při svítání se světlo vypne.
  5. Režim 3h: Stisknutím tlačítka se aktivuje časový režim. Po setmění se světlo rozsvítí na 100 %, svítí 3 hodiny a poté se vypne.
  6. Režim 5h: Stejné jako režim 5, doba svícení je 5 hodin.
  7. Režim 8h: Stejné jako režim 5, doba svícení je 8 hodin.

Proč zvolit Vobmat?

Vobmat se věnuje neustálému inovování a vývoji nejmodernějších technologií v oblasti ekologické energetiky. Naše produkty jsou navrženy s důrazem na maximální výkon a spolehlivost.

Od solárních kolektorů až po fotovoltaické systémy nabízíme kompletní řešení pro vaše energetické potřeby. Bez ohledu na vaše požadavky, máme produkt, který vám pomůže snížit náklady na energii a přitom chránit životní prostředí.

Ověřená kvalita

Skvělé hodnocení

Zaručená úspora

Zákaznická podpora

Přejít nahoru